* trudności osobiste, w relacjach z ludźmi * trudności rodzinne / trudności z dziećmi lub rodzicami * trudności ze znalezieniem partnera / w związkach / małżeńskie * zaburzenia depresyjne, brak energii, brak sensu życia, myśli samobójcze * zaburzenia lękowe (tzw. nerwice) – ataki paniki, sytuacje traumatyczne, stres pourazowy (PTSD)...