Zasady psychoterapii w Gabinecie Psychoterapii Integratywnej

Przyjmuje się, iż osoby decydujące się na korzystanie z psychoterapii i konsultacji psychologicznych zapoznały się i akceptują niniejsze zasady pracy:

 • W gabinecie przyjmowane są osoby przychodzące z własnej inicjatywy, a także skierowane przez innych specjalistów.
 • Oferujemy konsultację oraz psychoterapię indywidualną, małżeńską i rodzinną w podejściu integratywnym.
 • Zapisu na pierwszą konsultację dokonuje się bezpośrednio u wybranego psychoterapeuty – telefonicznie.
 • Usługi są odpłatne. Pojedynczy koszt sesji określony jest w cenniku. Płatność odbywa się zaraz po zakończeniu sesji.
 • Dla rodaków mieszkających zagranicą istnieje możliwość konsultacji poprzez Skype (Jakub Bieniecki). Konsultacje te mogą być pomocne, jednak nie zastąpią psychoterapii w gabinecie. Sesja Skype kosztuje 150zł i płatność następuje przelewem na wskazane konto lub poprzez PayPal.
 • Osoby posiadające ważną Kartę Zgranej Rodziny lub Duzej Rodziny mogą ubiegać się o zniżkę. Możliwość skorzystania ze zniżki należy skonsultować w trakcie umawiania się na sesję (telefonicznie).
 • Istnieje możliwość odbycia pierwszej konsultacji psychologicznej w gabinecie – bezpłatnie. Możliwość skorzystania z takiej sesji należy uzgodnić telefonicznie z wybranym terapeutą. W każdym innym przypadku sesje są odpłatne.
 • Podwyższanie opłat z powodu inflacji jest zapowiadane z 2-miesięcznym wyprzedzeniem. W naszym gabinecie zmiany cen zwykle nie dotyczą osób procesie terapeutycznym (płacą zgodnie z kontraktem).
 • W przypadku spóźnienia płaci się za całą sesję i nie jest ona przedłużana.
 • Za opuszczenie umówionej sesji pacjent płaci należność sesji, chyba że odwoła ją najpóźniej – dzień wcześniej do godz. 22.00 (także poprzez sms). Pacjenci są zobowiązani do jak najszybszego odwoływania sesji. Po wcześniejszym uzgodnieniu, w terminie odwołanej sesji można rozmawiać z terapeutą telefonicznie. Płatność w tym przypadku jest taka sama, jak za sesję w gabinecie. Rozmowa telefoniczna może być pomocna, jednak nie zastąpi psychoterapii.
 • Sesje odbywają się zwykle raz w tygodniu, chyba, że terapeuta uzna, że potrzebna jest inna częstość. Czas trwania psychoterapii lub cyklu konsultacji jest uzgadniany indywidualnie z psychoterapeutą.
 • Pomiędzy sesjami można w ważnych sprawach dzwonić lub pisać do swojego terapeuty. Terapeuci odpowiadają na telefony, smsy czy maile w miarę dyspozycyjności. Jeśli łączny czas telefonów, odpowiadania na maile, czy sms zajmie terapeucie więcej niż 15 minut pomiędzy jedną a drugą sesją, płaci się za to dodatkową proporcjonalną opłatę na najbliższej sesji.
 • W okresie psychoterapii nie można pozostawać w psychoterapii u innego terapeuty, chyba że terapeuta prowadzący zdecyduje inaczej.
 • Psychoterapeuta jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji pochodzących z terapii, a także samego faktu korzystania przez pacjenta z terapii, wobec osób trzecich, np. rodziny, postronnych. Wyjątkiem jest sytuacja zagrożenia życia lub zdrowia pacjenta, osób trzecich, albo sytuacje określone prawem – psychoterapeuta, bez zgody pacjenta, może poinformować odpowiednie służby (policja, sąd, lekarz). Współpracując z innymi specjalistami leczącymi pacjenta, np. psychiatrą, udostępnia tylko niezbędne informacje, za wiedzą pacjenta.
 • Sytuacja podejmowania przez pacjenta próby samobójczej, lub szczególnego narażenia swojego zdrowia jest równoznaczna z zerwaniem kontraktu i przerwaniem psychoterapii. W przypadkach takich zamiarów pacjent jest zobowiązany do bezzwłocznego poinformowania rodziny i służb ratowniczych (pogotowie, policja) lub zgłoszenia się do szpitala na izbę przyjęć.
 • Terapeuta jest zobowiązany do superwizowania swojej pracy. Służy to ulepszaniu jego usług i lepszej opiece nad pacjentami. Omawiając ją z innymi terapeutami dba o anonimowość pacjentów.
 • Dla celów superwizji lub procedury certyfikacyjnej, psychoterapeuci mogą nagrywać sesje. W takim wypadku zawsze informuje się pacjentów i prosi o pisemną zgodę. W nagraniach dba się o anonimowość pacjentów. Nagrania są przedstawiane wyłącznie uczestnikom superwizji, którzy też są zobowiązani do przestrzegania poufności.
 • Psychoterapeuta uprzedza pacjenta o planowanych przerwach w terapii.
 • Pacjent musi informować terapeutę na bieżąco o swoich przeżyciach i znaczących faktach ze swojego życia.
 • Pacjenci mogą w każdym momencie pytać swojego psychoterapeutę o: wykształcenie, wyszkolenie zawodowe, przynależność do organizacji zawodowych, superwizję, staż pracy, doświadczenie zawodowe, swoją diagnozę i prognozę, metody terapeutyczne i sposób prowadzenie terapii.
 • Przestrzegamy kodeksów etycznych organizacji, w których jesteśmy zrzeszeni i tam też można kierować ewentualne skargi na nasze postępowanie.
 • Wszelkie zastrzeżenia do powyższych zasad pacjenci zgłaszają bezzwłocznie na najbliższej sesji.