Psychoterapia i pomoc psychologiczna – Zielona Góra

Psychoterapeutka – psycholog – psycholog sportu

 


mgr Joanna Kubicka-Jakuczun –  psychoterapeutka, psycholog kliniczny UAM w Poznaniu oraz psycholog sportu. Absolwentka Szkoły Pomocy Psychologicznej i Psychoterapii Gestalt we Wrocławiu.
Uczestnik wielu szkoleń i treningów rozwojowo-terapeutycznych prowadzonych w konwencji psychoterapii Gestalt, psychoterapii ericksonowskiej i systemowej.

Posiada uprawnienia do pracy z grupą “Studium umiejętności pracy z grupą” metodą warsztatową prowadzonego przez Pracownię Psychologiczną “Spotkanie” w Poznaniu (placówka rekomendowana przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne).
Ukończyła specjalistyczne szkolenia w zakresie psychoterapeutycznej pracy z osobami:
– doświadczającymi zaburzeń psychosomatycznych,
– które znalazły się w sytuacji traumatycznej (PTSD, ostra reakcja na stres, zespół stresu bojowego i inne)
– doświadczającymi trudności w obszarze odżywiania (anoreksja, bulimia, objadanie).

Posiada wieloletnie doświadczenie oraz sukcesy w pracy terapeutycznej z trudnościami depresyjnymi, lękowymi, zaburzeniami obsesyjno-kompulsywnymi, zaburzeniami psychosomatycznymi i trudnościami w sytuacjach kryzysowych, problemami rodzinnymi (ze szczególnym zwróceniem uwagi na kryzys dojrzewania młodzieży).

Trzonem podejścia terapeutycznego, w którym pracuje jest psychoterapia h