Zasady psychoterapii w Gabinecie Psychoterapii Integratywnej

Osoby decydujące się na korzystanie z psychoterapii i konsultacji psychologicznych zapoznały się i akceptują poniższe zasady pracy. W przeciwnym wypadku prosimy o przedyskutowanie ich z psychoterapeutą.

 • W gabinecie przyjmowane są osoby przychodzące z własnej inicjatywy, a także skierowane przez innych specjalistów.
 • Oferujemy konsultację oraz psychoterapię indywidualną, małżeńską i rodzinną w podejściu integratywnym.
 • Zapisu na pierwszą konsultację dokonuje się bezpośrednio u wybranego psychoterapeuty – telefonicznie.
 • Usługi są odpłatne, a koszty sesji określone są w cenniku. Płatność odbywa się zaraz po zakończeniu sesji.
 • Dla Rodaków mieszkających zagranicą istnieje możliwość konsultacji poprzez Skype (Jakub Bieniecki). Konsultacje te mogą być pomocne, jednak nie zastąpią psychoterapii w gabinecie. Koszt sesji Skype określony jest w cenniku, a płatność następuje przelewem na wskazane konto lub poprzez PayPal.
 • Osoby posiadające ważną Kartę Zgranej Rodziny lub Dużej Rodziny mogą ubiegać się o zniżkę. Możliwość skorzystania ze zniżki należy skonsultować w trakcie umawiania się na sesję (telefonicznie). Ceny podawane przez organizatorów Zgranej Rodziny oraz Dużej Rodziny mogą być nieaktualne i należy doprecyzować rabat z psychoterapeutą.
 • Podwyższanie opłat z powodu inflacji jest zapowiadane z 2-miesięcznym wyprzedzeniem. Staramy się, aby w naszym gabinecie zmiany cen nie dotyczyły osób będących już procesie terapeutycznym, jednak gwałtowne zmiany ekonomiczne mogą mieć tu decydujące znaczenie.
 • W przypadku spóźnienia płaci się za całą sesję i nie jest ona przedłużana.
 • Za opuszczenie umówionej sesji pacjent płaci należność sesji, chyba że odwoła ją najpóźniej – dzień wcześniej do godz. 22.00 (także poprzez sms). Pacjenci są zobowiązani do jak najszybszego odwoływania sesji. Po wcześniejszym uzgodnieniu, w terminie odwołanej sesji można rozmawiać z terapeutą telefonicznie. Płatność w tym przypadku jest taka sama, jak za sesję w gabinecie. Rozmowa telefoniczna może być pomocna, jednak nie zastąpi psychoterapii.
 • Sesje odbywają się zwykle raz w tygodniu, chyba, że terapeuta uzna, że potrzebna jest inna częstość. Czas trwania psychoterapii lub cyklu konsultacji jest uzgadniany indywidualnie z psychoterapeutą.
 • Pomiędzy sesjami można w ważnych sprawach dzwonić lub pisać do swojego terapeuty. Terapeuci odpowiadają na telefony, smsy czy maile w miarę dyspozycyjności. Jeśli łączny czas telefonów, odpowiadania na maile, czy sms zajmie terapeucie więcej niż 15 minut w jego czasie wolnym, płaci się za to dodatkową proporcjonalną opłatę na najbliższej sesji.
 • W okresie psychoterapii nie można pozostawać w psychoterapii u innego terapeuty, chyba że terapeuta prowadzący zdecyduje inaczej lub dotyczy to terapii par, w której pozostaje pacjent.
 • Psychoterapeuta jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji pochodzących z terapii, a także samego faktu korzystania przez pacjenta z terapii, wobec osób trzecich, np. rodziny, postronnych. Wyjątkiem jest sytuacja zagrożenia życia lub zdrowia pacjenta, osób trzecich, albo sytuacje określone prawem – psychoterapeuta, bez zgody pacjenta, może poinformować odpowiednie służby (policja, sąd, lekarz). Współpracując z innymi specjalistami leczącymi pacjenta, np. psychiatrą, udostępnia tylko niezbędne informacje, za wiedzą pacjenta. Osoby pobierające faktury imienne lub na działalność wyrażają zgodę, że ich dane będą znane podmiotom prowadzącym księgowość dla Gabinetu Psychoterapii Integratywnej Jakub Bieniecki oraz Psyche&Sport Therapy Joanna Kubicka-Jakuczun.
 • Pacjent w trakcie terapii nie może podejmować prób samobójczych. Próba samobójcza lub inne zachowanie powodujące narażenie swojego zdrowia jest równoznaczne z zerwaniem kontraktu i przerwaniem psychoterapii. W przypadkach takich zamiarów pacjent jest zobowiązany do bezzwłocznego poinformowania rodziny i służb ratowniczych (pogotowie, policja) lub zgłoszenia się do szpitala na izbę przyjęć.
 • Terapeuta jest zobowiązany do superwizowania swojej pracy. Służy to ulepszaniu jego usług i lepszej opiece nad pacjentami. Omawiając ją z innymi terapeutami dba o anonimowość pacjentów.
 • Dla celów superwizji lub procedury certyfikacyjnej, psychoterapeuci mogą nagrywać sesje. W takim wypadku zawsze informuje się pacjentów i prosi o pisemną zgodę. W nagraniach dba się o anonimowość pacjentów. Nagrania są przedstawiane wyłącznie uczestnikom superwizji lub egzaminatorom, którzy też są zobowiązani do przestrzegania poufności.
 • Psychoterapeuta uprzedza pacjenta o planowanych przerwach w terapii.
 • Pacjent musi informować terapeutę na bieżąco o swoich przeżyciach i znaczących faktach ze swojego życia.
 • Pacjenci mogą w każdym momencie pytać swojego psychoterapeutę o: wykształcenie, wyszkolenie zawodowe, przynależność do organizacji zawodowych, superwizję, staż pracy, doświadczenie zawodowe, swoją diagnozę i prognozę, metody terapeutyczne i sposób prowadzenie terapii.
 • Przestrzegamy kodeksów etycznych organizacji, w których jesteśmy zrzeszeni i tam też można kierować ewentualne skargi na nasze postępowanie.
 • Wszelkie zastrzeżenia do powyższych zasad pacjenci zgłaszają bezzwłocznie na najbliższej sesji. Pacjenci mają prawo wnieść ważne dla siebie zasady pracy poprzez ustalenie ich z prowadzącym psychoterapeutą.