Gabinet Psychoterapii Integratywnej
Strona główna Psychoterapia
O mnie
Kontakt Cennik Linki

 Klauzula informacyjna (Polityka prywatności) dotycząca danych osobowych przetwarzanych przez
Gabinet Psychoterapii Integratywnej Jakub Bieniecki, ul.
Chopina 21A, Regionalny Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych w Zielonej Górze, pok. 21, Zielona Góra 65-032

Zgodnie z Art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – „RODO”)
,
informujemy, że:

1. Administratorem danych wskazanych w Zgodzie na przetwarzanie danych osobowych jest Gabinet Psychoterapii Integratywnej Jakub Bieniecki z siedzibą przy ul. Chopina 21A, Regionalny Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych w Zielonej Górze, pok. 21, Zielona Góra 65-032, tel.: 883 341 338, adres e-mail: jbieniecki[małpa]tlen.pl.

2. Celem zbierania przez nas danych (w tym danych szczególnych tzw. wrażliwych) jest świadczenie usług psychoterapeutycznych, psychologicznych,  edukacyjnych, prowadzenie badań naukowych lub przetwarzanie dla celów księgowych – zgodnie z art. 6 p. 1, lit. a-c oraz art. 9 p. 2, lit. a, c, j Ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych (RODO)

3. W związku z powyższym przysługuje Pani/Panu prawo do: cofnięcia zgody w dowolnym momencie, dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj.: do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wykonania umowy, tj. świadczenia usług psychoterapeutycznych, psychologicznych lub edukacyjnych. W przypadku niepodania danych wykonanie umowy (realizowanie w/w usług) nie będzie możliwe lub będzie znacznie ograniczone.

5. W przypadku żądania imiennych faktur lub rachunków dane udostępnione przez Panią/Pana będą przekazane i przetwarzane przez podmiot prowadzący księgowość, tj. JBM Biuro Rachunkowe Sp. z o.o., ul. Kożuchowska 15A, Zielona Góra 65-364. Udostępnieniu podlegać będą dane zwykłe (imię, nazwisko, nazwa podmiotu gospodarczego, NIP lub PESEL, adres) oraz rodzaj i ilość otrzymanych usług. Poza tym, odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.

6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.

7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych lub do czasu wycofania zgody.